den 19 oktober 2017   Sök   Logga in
 
 Transpondersystem Minimera
Bakgrund

Östra MX beslöt redan 2004 att införa transpondersystem för Stockholmscrossen och Mälarfräsen.
SVEMOs beslut var att från 2005 kräva transpondrar i SM.
Många var tveksamma till transponderkrav för motionärer och ungdomsförare.
Men tävlingarna hade sådan volym att de var omöjliga att genomföra utan transpondrar.
Genom snabba korrekta resultat och mervärden som individuella varvtider har förbättringen varit tydlig för alla. 
Östra MX hade sedan tidigare anmälningsdatabaser som enkelt kunde anpassas för det nya systemet.
Många klubbar har nu också transpondersystemen igång under träning.

Östra Enduro beslöt att från 2007 använda samma transpondersystem som Östra MX
Sektionerna samarbetar aktivt tekniskt och delar viss utrustning.

 

Allmänt

De transpondrar och system som används kommer från MyLaps (tidigare AMB)

Transpondersystem är en stor investering som endast kan genomföras genom att varje förare har sin egen transponder.
Förare kan köpa transpondrar direkt från MyLaps eller från NGH Trading

Alla klubbar investerar i en avkänningsslinga och flera klubbar har egen dekoder och system.
Östra MX har även system för utlåning till klubbarna.
Ett begränsat antal hyrestranspondrar finns också tillgänliga.
Östra MX utbildar och bistår med teknisk support.

Resultat publiceras snabbt på www.mylaps.com 

Transpondersystem används på nästan alla motocross och endurotävlingar inom Östra distriktet.
OBS Östra MX uppmuntrar till användning av transpondrar även för klubbtävlingar.
Förutom den uppenbara nyttan av snabba resultat ser vi klubbtävlingar som ett utmärkt tillfälle att utbilda tidtagare.
Hyrestranspondrar och system finns nästan alltid tillgängliga (alltid utan kostnad för klubbarna).

Anmälningsdatabaser och system är anpassad för att fungera optimalt med transpondersystemen.
Östra MX bedriver en kontinuerlig utveckling av verksamheten.
Under 2011 tillkom att levande resultat visas via Internet på smartphones och hemsidor.
Detta genom ett samarbete med Race Monitor i USA.
Sedan många år tillbaka har även Östra MX en överenskommelse med MyLaps hur resultat visas.
För Östras resultat visas mer information än normalt, dvs klubb och sponsor visas alltid.

 

Nyhet 2009

Östra MX har investerat i en två displayer som visar placering och varvtid.
Förutom att förbättra för publiken så försöker vi också ge förarna informationen.
Den kommer från Kloft-Timing i Tyskland, kostnad c:a 30.000:- inkl trådlöst nätverk.
Tyvärr klarar den bara 3-siffriga startnummer.
Viktig information för tidtagare!
Namnet på heatet måste börja med Race ..
Annars visas resultatet efter bästa varvtid (Qualify) 

 

Enkelt eller lite mer komplicerat

När det är som enklast består tidtagningsystemet av slinga, dekoder och en dator med Orbits 4.
Dekodern kan kopplas direkt till pc men dekodern bör alltid ha en batteribackup (UPS).

För större tävlingar kan det se ut så här

 

Information för tidtagare

Östra har tre anmälningsdatabaser, Stockholmscrossen, Mälarfräsen och Östra Enduro
Nyanmälning och ändring sker via resp. series ordinarie hemsida.

Dessutom finns en liten databas med hyrestranspondrar (just nu 80 st).
Länk till program som skapar hyrestranpondrar.txt, http://www.stockholmscrossen.org/Anmalan/2009/hyrestranspondrar.asp

Anmälningsdatabaserna kan skapa filer som direkt kan läsas in i tidtagningssystemet Orbits.
Dessa filer är rensade från hyretranspondrar.

Länkar till program som skapar fil orbits.txt
Anmälan 2012 (Stockholmscrossen, hela databasen inkl. juniorer)
Mälarfäsen och TV crossen (motocross ungdom exkl. juniorer) 
Östra Enduro
 (hela endurodatabasen)

Programmen skapar och visar filen orbits.txt direkt i webbläsaren.
Använd webbläsarens "Spara som" för att spara filen på din lokala hårddisk.

Dessutom finns speciella Orbitsfiler för tävlingar med föranmälan.
Mälarfräsen, TVcrossen och Östra MX serie har föranmälan.

Inläsningen i Orbits underlättas med följande inställningar


OBS genom att lägga Klubb på tillägg 1 underlättas publiceringen på mylaps.com
Klubb visas i mylaps kolumn Additional
Östra har avtalat detta med AMB-IT

 

Övrig information

Vad gör vi för att stödja klubbarna?
    Östra MX har investerat i en dekodrar med batteribackup och datorer med systemet Orbits 4.
    Dessutom har vi en slinga med 100m koaxkabel i reserv.    
    Vi har c:a 60 hyrestranspondrar i två laddväskor.
    Vid behov arrangerar Östra MX utbildning i skötsel av transpondersystem.

    Vi driver och utvecklar anmälningsdatabaser.
    Problem både med transpondrar och användning av systemen följs upp.

Hyrestranspondrar - Personliga transpondrar
  
Hyrestranspondrar har förutom sitt unika nummer även ett kortnummer (A1 - A10, B1 - B6, C1 - C20)
    Detta kortnummer bör användas vid inskrivning och överallt i systemet.
    Kortnummertabellen (menyknappen Hyrestranspondrar) kan sparas som textfil och läsas in i Orbits.
    Personliga transpondrar ägs av föraren och numret skrivs in via anmälan.
    OBS om en förare lånat en transponder från någon måste detta meddelas tydligt vid inskrivningen. 
   
Databasen Fast startnummer 2012 för inläsning i Orbits
  
Denna databas används bl.a av Stockholmscrossen, Mälarfräsen och TV Crossen.
   Menyvalet knappen Anmälningsdatabaser, Förardatabas MX
 har en länk till programmet som skapar n Orbitsfil, orbits.txt
   Denna fil visas i Internetläsaren och använd sedan "Arkiv", "Spara som" för att spara filen lokalt.
   Databasen uppdateras kontinuerligt av förarna själva.
   Kolumnen längst till vänster i filen visar datum och tidpunkt för senaste ändring av resp. förare.

Frågor om databaser och inläsning i Orbits?
   
Kontakta Ove Ekengren, ove.ekengren@indtech.se, 070 620 99 94

Förare förväntas köpa egen transponder även om ett begränsat antal kommer att finnas för uthyrning på tävlingsdagen.

 


    

 

Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet