den 19 oktober 2017   Sök   Logga in
 

 

 Miljö Minimera

Miljömatta är obligatoriskt vid varje Tävling

Uppsugningskrav på mattan är 4.5l per kvm. Kan köpas hos handlarna och kostar runt 200kr.

SVEMOs Miljöpärm

Betala in 100kr på SVEMOs PG 15 19 71-9. Ange att det gäller beställning av miljöpärm samt vilken adress den ska skickas till.

SVEMOs miljöhandlingsplan

Samtliga klubbar har ett miljöombud Samtliga permanenta banor är miljöcertifierade Banbesiktningsmän inom vissa discipliner är revisionsutbildade Samtliga mästerskapstävlingar arrangeras på en certifierad bana. I vissa grenar arrangeras mästerskapstävling på tillfällig anläggning och då certifieras istället tävlingen.

Basvärden

Samtliga klubbar har ett miljöombud 
Samtliga permanenta banor är miljöcertifierade 
Banbesiktningsmän inom vissa discipliner är revisionsutbildade 
Samtliga mästerskapstävlingar arrangeras på en certifierad bana. 
I vissa grenar arrangeras mästerskapstävling på tillfällig anläggning och då certifieras istället tävlingen.

År 2008

 • Utbildning av banbesiktningsmän i resterande discipliner
 • Distriktens miljöansvariga utbildas
 • Nytt utbildningsmaterial för klubbarnas miljöombud tas fram
 • E-banor (träningsbanor) börjar certifieras
 • Certifiering av tävlingar på tillfällig anläggning påbörjas
 • Certifiering av tävlingar på fast anläggning påbörjas
 • Rådgivningsbesök hos klubbar för att följa upp certifieringen
 • Miljöforum ska hållas centralt där distriktens och sektionernas miljöansvariga uppdateras. På programmet: ljudmätning
 • SVEMO tar en aktiv roll i RF:s program om klimatfrågor
 • Inventera vad andra SF gör
 • Samarbete med Bilsportförbundet påbörjas
 • Revision av miljöpärm/banliggare

År 2009

 • Miljöorganisation
 • Miljökommitté/miljöansvariga
 • SVEMOs miljöpris
 • Miljöbalken
 • Miljöutbildning
 • Tips för klubbarna
 • Bidrag
 • Miljöträff för banbesiktningsmän i samtliga discipliner 

  

Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet